JHL tiedote ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle 1.9.2021

1.9.2021

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö                     1.9.2021                                     TIEDOTE


Tilapalvelut liikelaitoksen ateria- ja puhtauspalvelut henkilöstön liikkeenluovutukseen liittyvät yhteistoimintamenettelyneuvottelut työnantajan kanssa jatkuvat 23.9.2021 ollen näin viimeiset ennen siirtoa Compass Groupille. JHL on edelleen erimielinen liikkeenluovutuksesta ja tulee jättämään eriävän mielipiteen Yt – neuvotteluissa.

Compass Group ja Tilapalvelut ovat järjestäneet henkilöstölle Info tilaisuuksia nyt 30.8 sekä 1.9, jossa on pyritty avaamaan avoinna olevia kysymyksiä henkilöstöltä. Infojen jälkeen meille on tullut jonkin verran kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan alla.

Tarvitsen valtakirjan jäsenmaksuperintää varten Compass Groupille?

-        Valtakirjan voi toimittaa Compass Groupille osoitteeseen palkat.food@compass-group.fi. JHL:n jäsenenä saat valtakirjan liiton sivuilta osoitteesta https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/muutokset-elamassa/

Sivustolta löytyy PDF – tiedosta kohdasta työpaikan vaihtaminen, josta voit lomakkeen ladata ja täyttää. Toimita tietojen antamisen jälkeen lomake yllä mainittuun Compass Groupin sähköpostiosoitteeseen.

Tarvittaessa apua voit kysyä JHL 024 ja JHL 379 toimistolta.

Voinko pysyä edelleen JHL jäsenenä ja miten edunvalvonta järjestyy sitä tarvitessa?

-        Kyllä, voit edelleen pysyä jäsenenä. Työehtosopimuksen muuttumisen jälkeen 28.2.2022 jäsenmaksu tulee maksa itse ja tähän tiedot löytyvät yllä olevassa JHL:n verkkosivujen linkistä. JHL tiedottaa jäseniä erikseen tästä asiasta.

-        Riitta Hietala(riitta.hietala@ouka.fi , 044 703 1567) toimii edelleen sopimuskauden loppuun varsinaisena luottamusmiehenä ja Sisko Junttila varaluottamusmiehenä. Kaikki työehtomääräyksen pysyvät muuttumattomina KVTES voimassaolokauden loppuun saakka (28.2.2022). Yhteystiedot varmistuvat 1.10.2021 jälkeen.

Saanko työttömyyskorvausta, jos irtisanon itseni liikkeenluovutus hetkellä 30.9

-        Ei saa ilman karenssia. TE – toimisto tarkastelee jokaisen tilanteen tapauskohtaisesti ja määrää karenssin pituuden sen perusteella. Työehtosopimus ei riittävän olennaisesti heikkene, jotta selviäisi ilman karenssia. Tämä johtuu tehtäväkohtaisen palkan pysymisestä samana sekä välittömästi liikkeenluovutuksen jälkeen, edelleen KVTESin määräysten voimassa pysymisestä. Eli varsinaisia heikennyksiä ei tapahdu 1.10.2021 alkaen välittömästi, vaan muutoksen tulevat 1.3.2022

JHL tulee järjestämään vielä jäsenilleen oman Info tilaisuuden syys – lokakuun taitteessa, josta informoimme välittömästi tapahtuman päivän varmistuttua. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä ja alkaa klo 17. Meille voi laittaa etukäteen kysymyksiä, joita toivotaan käsiteltävän infossa (markus.lepinoja@ouka.fi ja kirsi.sarkela@ouka.fi )

Mikäli on kysyttävää infosta tai liikkeenluovutusta koskien on kysyttävää, pyydämme laittamaan meille sähköpostia.

Ystävällisin terveisin,

Pääluottamusmiehet;

Markus Lepinoja                     Kirsi Särkelä
markus.lepinoja@ouka.fi     kirsi.sarkela@ouka.fi

044 703 1226                           044 703 1227