Työsuojeluvaltuutetut

Oulun kaupungin työsuojeluvaltuutetut

Työsuojelutoimikausi 2022 – 2025

Yhdyskunta ja ympäristö: 
Oulun Vesi
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, Oulun seudun ympäristötoimi
Tilapalvelut -liikelaitos / Oulun Infra -liikelaitos
Pauli Koukkari, varsinainen työsuojeluvaltuutettu      
Kirsti Mettovaara, 1. työsuojeluvaravaltuutettu    
Ari Vimpari, 2. työsuojeluvaravaltuutettu   
                                                          

Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatus (keskinen ja eteläinen alue) + kulttuuripalvelut

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Aki Huovinen, varsinainen työsuojeluvaltuutettu  
Ville Salonen, 1. työsuojeluvaravaltuutettu 

Varhaiskasvatus (itäinen ja pohjoinen alue), nuoriso – ja liikuntapalvelut

Anu Halonen, 1. työsuojeluvaravaltuutettu