Pääluottamusmiehet tiedottavat Oulun kaupungin JHL:n jäseniä

5.5.2020

Oulun kunta- alan yhteisjärjestö JHL ry


Pääluottamusmiehet tiedottavat Oulun kaupungin JHL:n jäseniä

 

Koronatilanne ja Oulun kaupungin yhteistoimintaneuvottelut
 

Korona tilanteesta johtuvat työpaikojen sulkemiset ja työteon väheneminen eri tehtävissä kaupungin toimialueilla ja liikelaitoksissa ja työantajan päätökset johtuen työnteon ja palkanmaksun keskeytyksistä ja lomautuksista ovat aiheuttaneet työntekijöille todella paljon päänvaivaa.

Kysymyksiä luottamusmiehille on tullut näihin asioihin liittyen todella runsaasti.

Hämmennystä työntekijöille ei vähentänyt uutinen mediassa, että aloitettujen yhteistoimintaneuvotteluiden osalta sivistys – ja kulttuuripalveluissa, Tilapalvelut -liikelaitoksessa, hyvinvointipalveluissa ja konsernihallinnossa, työantaja ilmoitti koko kaupungin henkilöstöä koskevista yhteistoimintaneuvotteluista ja lomautuksien suunnitelmista vuodelle 2020. Neuvottelut aloitettiin vappuaattona 30.4.2020 ja niitä jatketaan vähintään 14 vuorokautta. Työantajan neuvottelujen tavoite on hakea säästöjä, johtuen koronan aiheuttamista taloudellisia negatiivisia vaikutuksista ja kaupungin talouden kokonaistilanteesta johtuen.

Tilanne ei ole vain haastava, vaan erittäin haastava työntekijöille ja työntekijöiden edustajille.

 

Kaupungin työntekijöiden tehtävä on tuottaa palveluja kuntalaisille sekä korona-aikana, mutta myös sen jälkeen, kun elämä palautuisi ”normaaliin” tilanteeseen. Kaupungin henkilöstön lomautus ei voi saa olla ensisijainen keino hakea kaupungille säästöjä, koska lomautuksen vaikutus on kertaluonteinen ja vaikutukset heijastusivat kaupungin toimintoihin ja palvelujen saatavuuteen kuntalaisille ja voivat tulla kaupungille jopa kalliimmaksi. Kaupungin poliittisten päätöksentekijöiden on nyt syytä harkita vakavasti lomautuksien aiheuttamia vaikutuksia kaupungin toiminnalle ja kuntalaisten palveluiden saatavuudelle, päätös lomautuksista on kaupunginhallituksen käsissä.

Normaalioloissa suunnittelisimme tulevan kesän vuosilomia ja niistä nauttimista perheen ja läheistemme kanssa. Nyt nämä asiat ovat tätä kirjoittaessa vielä täysin auki. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä kokevat erityiset määräykset lomien ja työaikoihin liittyen poikkeusoloissa aiheuttavat myös stressiä työntekijöille. Päätökset vuosilomien myöntämisissä eri tehtävissä menevän yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi kalkkiviivoille.
 

Työnantajan vastuu tiedottamisesta
 

Seuraa tiiviisti kaupungin Akkunaa sekä yleistä tiedottamista Koronaan liittyvistä toimista. Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa henkilöstöä riittävissä ajoin ja mikäli olet lomautettuna, työnantajan on huolehdittava tiedottamisesta myös kotiin.

Koronan vaikutusten toiminta ajalta, kerää talteen kaikki dokumentaatio (lomakkeet) ja viestinvaihto työnantajan välillä, mikäli niistä syntyy selvitettävää jälkikäteen epidemian ja poikkeusolojen jälkeen.


Yritetään yhdessä jaksaa sietää tätä epävarmuuden aikaa.

Kaikesta huolimatta jaksamista ja terveyttä kaikille Oulun kaupungin työntekijöille

 

 

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry: n pääluottamusmiehet

Kirsi Särkelä                             Markus Lepinoja
kirsi.sarkela@ouka.fi                markus.lepinoja@ouka.fi
044 – 703 1227                          044 - 703 1226

 

 

Lue JHLn tiedote:Oulun kaupunki kiirehtii turhaan koronasäästöjä  Julkaistu 4.5.2020 klo 8:37