EHDOKASASETTELUSTA TYÖPAIKKALUOTTAMUSMIESVAALEJA VARTEN KAUDELLE 2020 – 2021 ja AJANKÄYTTÖ VUODELLE 2020

8.11.2019

ILMOITUS

OULUN KUNTA-ALAN YHTEISJÄRJESTÖ JHL ry 
(yhd. 024 ja 379) järjestää
         

EHDOKASASETTELUSTA TYÖPAIKKALUOTTAMUSMIESVAALEJA VARTEN
KAUDELLE 2020 – 2021 ja AJANKÄYTTÖ VUODELLE 2020


Sivistys- ja kulttuuripalvelut (SIKU)/ varhaiskasvatus
(päivähoito/ PPH), ajankäyttö 4 päivää/ viikko

Sivistys- ja kulttuuripalvelut (SIKU)/ Koulunkäynninohjaajat
ajankäyttöä 0.5 päivää / viikko

Oulun Tilapalvelut / INFRA Liikelaitos) / Tunti- ja kuukausipalkkaiset ajankäyttö 3 päivää/viikko.

Oulun Tilapalvelut/ ateria- ja puhtauspalvelut ajankäyttö 3 päivää/viikko 01.01 – 30.6.2020 ajalle ja 2.5 päivää/viikko 01.07 – 31.12.2020 ajalle.

Ehdokasasettelu alkaa: 8.11.2019 klo 8.00
Ehdokasasettelu päättyy: 15.11.2019 klo 12.00

Voit asettua ehdolle varsinaiseksi luottamusmieheksi ja/tai varaluottamusmieheksi

Ilmoitus ehdokkaaksi asettumisesta tulee tehdä allekirjoitetulla kirjallisella suostumuksella määräaikaan 15.11.2019 klo 12.00 mennessä, suljetussa kirjekuoressa.

Voit jättää myös suostumuslomakkeen sähköisessä muodossa molemmille pääluottamusmiehille osoitettuna sähköpostiin. Lomakkeessa täytyy olla allekirjoitus ja päivämäärä (esim. Kuva lomakkeesta.)

(lomake palautetaan am. pääluottamusmiehille osoitettuna, os. Mäkelininkatu 31, 5. krs 90100 Oulu).

Äänestyspaikka:
SAK:n aluepalvelukeskus, Mäkelininkatu 31, 5. krs.


Äänestysaika: 25.11 klo 8.00 – 19.00
                      26.11 klo 8.00 – 19.00

 

Yhteisjärjestön vaalitoimikunta kokoontuu 26.11.2019 äänten laskentaan ja toteaa vaalituloksen. Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n edustajiston syyskokous vahvistaa vaalinnat 9.12.2019.

Lisätietoja Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmiehiltä:
Kirsi Särkelä                                              Markus Lepinoja
p. 044-703 1227                                         p. 050-369 6147
kirsi.sarkela@ouka.fi                                  markus.lepinoja@ouka.fi