Yhdistyksen puheenjohtajan ja muiden JHL:n edustajien puheenvuorot SAK:n edustajistossa