Tiedote 24.11.2023 Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstölle

27.11.2023

25.11.2023

Oulun kaupungin pääluottamusmiehet tiedottavat

(JHL, JUKO, JYTY, TEHY, SUPER)

Oulun kaupunki irtisanoi paikallisen varhaiskasvatuksen kutsurahasopimuksen 1.1.2024 alkaen, koska työnantaja piti 31.12.2023 asti voimassa olevaa kutsurahasopimusta liian kalliina.

Pääluottamusmiehet yrittivät vielä sopia paikallisen sopimuksen ehdoista ja euromääräisistä korvauksista 1.1.2024 alkaen, mutta neuvottelut päättyivät erimielisinä. 1.1.2024 alkaen noudatetaan siis kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Varhaiskasvatuksessa vallitsee akuutti työntekijäpula. Esihenkilöiden on vaikea saada työntekijöitä äkillisiin tarpeisiin ja tämä kuormittaa sekä esihenkilöitä että työntekijöitä, jotka joustavat suunnitelluista työvuoroista.

Kutsurahasopimuksella saatiin jokseenkin turvattua varhaiskasvatuslain toteutuminen arjen haastavissa tilanteissa ja autettiin esihenkilöitä heidän työssään ja jaksamisessaan. Paikallisella sopimuksella oli tarkoitus helpottaa edellä mainittuja tilanteita.
Pääluottamusmiesten mukaan kutsusta työhön tulee aina maksaa kutsuraha työajan pituudesta riippumatta. Työnantaja ei suostunut maksamaan kutsurahaa alle 30 min. mittaiseen uuteen työvuoroon työntekijöille.

Pääluottamusmiehet tulivat neuvotteluissa vastaan kutsurahan euromäärissä, mutta se ei riittänyt työnantajalle. Työnantajan euromääräinen kutsurahaesitys oli pääluottamusmiesten mielestä liian alhainen. Työntekijät joustavat toistuvasti työajoissaan hankalissa ja kriittisissä tilanteissa.

Työnantajan 1.1.2024 alkavassa päätöksessä kyse ei ole KVTES:n varallaolosta. Työntekijällä ei ole mitään velvoitetta olla työnantajan käytettävissä eikä vastata työnantajan viesteihin tai puheluihin vapaa-ajallaan.

Ylityö edellyttää aina työntekijän suostumusta. Suostumus annetaan joka kertaa varten erikseen (KVTES työaikaluku 5 §, työaikalaki 4 § varallaolo ja työaikalaki 17 §). Mikäli työnantaja määrää sinut ylitöihin, vaadi AINA ylityömääräys kirjallisesti perusteluineen. 

Pääluottamusmiesten viimeisin neuvotteluesitys työantajalle, jota työantaja ei hyväksynyt:

Työntekijälle maksetaan 70 € kutsuraha
·        Työntekijän kutsutaan työnantajan aloitteesta vapaalta uuteen ylimääräiseen työvuoroon (ei vuosilomalta) 

Työntekijälle maksetaan kutsurahat seuraavissa tilanteissa alla mainittujen kriteerien ja eurojen mukaisesti
·        Työntekijä jatkaa päättyneen työvuoron perään uuden työvuoron
·        Työntekijä on suostunut työvuoron vaihtamiseen (kutsumispäivänä tai tätä
päivää seuraavan kahden vuorokauden aikana)
·        Työntekijän työyksikköä muutetaan äkillisesti tai tilapäisesti

Varhaiskasvatus / päiväkoti
ma - pe kutsuraha 50 €
Mikäli työntekijän siirtyisi tai tekisi tilapäisesti keikan esim. varhaiskasvatuksen jatkettu, - ympärivuorokautinen-, ryhmäperhepäiväkoti ja päivystysyksikkö, hänelle maksetaan alla olevien korvauksien mukaisesti: 

Varhaiskasvatuksen jatkettu, - ympärivuorokautinen-, ryhmäperhepäiväkoti ja päivystysyksikkö
ma – pe kutsuraha 50 € 
Viikonloppuisin (pe klo 18.00 – ma klo 06.00) kutsuraha 60 €
Arkipyhät kutsuraha 70 €

Pääluottamusmiesten esityksessä suunnittelemattoman työvuoron pituudella ei ole merkitystä kutsurahan maksamiseen. Lisäksi työntekijä on oikeutettu KVTES: n mukaisiin mahdollisiin päivittäisiin ja viikoittaisiin ylityörajan ylittäviin korvauksiin sekä ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntai- ja arkipyhälisiin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa oma pääluottamusmiehesi


Oulussa 24.11.2023

Kirsi Särkelä                                                       Kim Ahonen
pääluottamusmies, JHL                                 pääluottamusmies, JHL

Annukka Hulkkonen                                      Juha Moilanen
pääluottamusmies, JUKO                            pääluottamusmies, JUKO                                         

Niina Vaattovaara                                           Kirsi Hyvälä
pääluottamusmies, JYTY                             pääluottamusmies, Tehy

Sanna Lackman- Ala- Poikela 
pääluottamusmies/ SUPER