Oulun Tuotantokeittiö Oy Lööki lakkovaroitus ajalle 6. – 7.4.2022

25.3.2022

TIEDOTE       25.3.2022 

Oulun Tuotantokeittiö Oy Lööki lakkovaroitus ajalle 6. – 7.4.2022

Ammattiliittosi JHL on asettanut työt lakkoon.
Jäsen noudata ammattiliittosi antamia ohjeita.

Oulun Tuotantokeittiössä lakon ulkopuolelle jäävät seuraavat kohteet:
- Hiirosen keittiö kokonaisuudessaan
- PPSHP ja Hyvinvointipalveluiden ruoantuotanto.

Rajaukset perustuvat annettuun työtaisteluilmoitukseen ja siinä henkeen ja terveyteen perustuvaan rajaukseen.

Lakon piirissä on kaikki muu toiminta. Työnantaja voi hakea tehtävääsi työlupaa esimerkiksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden ruoan tuotantoa varten. Työluvan työnantajalle myöntää JHL keskustaso.

Työnantaja ei saa tiedustella sinulta, aiotko tulla töihin tai kuulutko liittoon. Tämä tieto on järjestäytymisvapauden piirissä ja liitto on asettanut työt lakkoon. Poikkeus tähän on ainoastaan yllä mainitut lakon ulkopuolelle rajatut tehtävät, jotka tehdään lakosta riippumatta.

Tuotantokeittiön osalta PPSHP/ Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tuotanto toteutetaan Ruskossa ja supistetuin toimin.

Miten toimin lakkotilanteessa:
https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/lakkoon-varautuminen-ja-lakossa-oleminen/
Seuraa myös JHL paikallisten yhdistysten kotisivuja: www.jhl024.fi sekä https://oulu379.jhlyhdistys.fi/

Kysy lisätietoa tuotantokeittiön pääluottamusmieheltä Anne Holapalta tai yhdistyksen puheenjohtaja Markus Lepinojalta.


JHL pääluottamusmiehet
JHL ry 024

Anne Holappa                                                                  Markus Lepinoja
puh. 040 483 9552                                                          puh. 044 703 1226
anne.m.holappa@looki.fi                                             markus.lepinoja@ouka.fi