JHL pääluottamusmiestiedote Oulun Infra liikelaitokselle 31.1.2023

31.1.2023

JHL pääluottamusmiehet, Oulun kaupunki

Vuosi 2023 on alkanut vauhdilla Oulun kaupungin JHL: n edunvalvonnassa myös Infra-liikelaitoksessa.
JHL: n pääluottamusmiehenä on aloittanut Kim Ahonen 1.1.2023, Markus Lepinojan siirryttyä toisiin tehtäviin.

Toimimme JHL: n pääluottamusmiehinä työparina, jossa huolehdimme JHL: n jäseniä koskevissa edunvalvonnan asioissa yhteydenpidosta jäseniin, vuoropuhelussa työantajaan ja Oulun kaupungin päätöksentekijöihin. Erityisen tärkeänä pidämme arjen edunvalvonnan toimivuutta. Merkittävää ja ajankohtaista viime vuodesta lähtien on ollut Oulun kaupungin Infra-liikelaitoksen omistajapoliittisten linjauksien selvitystyöryhmän tekemä selvitystyö ja selvityksestä valmistunut loppuraportti 2022.

Oulun Infra-liikelaitoksen omistajapoliittisesta selvityksestä ja loppuraportista

Ensisijaisesti pyydämme teitä ammattilaisia jatkamaan hyvän ja laadukkaan työnne tekemistä Infra-liikelaitoksessa. Omistajapoliittinen selvitys ei ota suoraan kantaa minkään vaihtoehdon puolesta tai vastaan. Selvitys etenee omalla aikataulullaan ja me olemme jokaisessa vaiheessa mukana.

Huolehdittehan siitä, että omistajapoliittinen selvitysraportti on saatavilla työpaikoilla, myös kirjallisena, mikäli ette pääse sitä AKKUNAN kautta lukemaan. Työantajan vastuulla on pitää työntekijät ajan tasalla raporttiin liittyvistä asioista. 

Meille saa lähettää selvitykseen liittyviä kommentteja ja näkökulmia, sähköpostitse tai soittamalla.
Työntekijöiden esille tuomat näkökulmat ovat meille pääluottamusmiehille tärkeitä.

JHL: n tehtävä ja tavoite on vaikuttaa siihen, että Infran toiminnot pysyisivät omana tuotantonaan Oulun kaupungissa. Tulemme ottamaan asiaan myös virallisesti kantaa asiaan mm. Oulun kaupungin henkilöstötoimikunnassa.


Yhteistyöterveisin

JHL pääluottamusmiehet
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry

                                               

Kim Ahonen                                                          Kirsi Särkelä
044 703 1226                                                         044 703 1227
kim.ahonen@ouka.fi                                           kirsi.sarkela@ouka.fi