Lakkorajat Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen tarkennukset!

29.4.2022

JHL pääluottamusmiehet, Oulun kaupunki                                                            TIEDOTE 29.4.2022 

JHL lakkovaroitus ajalle 3. – 9.5.2022

Lakkorajat Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen tarkennukset!

Ammattiliitto JHL on 14.4.2022 työtaisteluilmoituksessaan rajannut lakon ulkopuolelle ne tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden vaarantumisen.

Tarkista ja kysy epäselvissä tilanteissa neuvoa luottamusmieheltä tai pääluottamusmiehiltä.

JHL on käynyt lakkorajaneuvottelut työantajan kanssa 28.4.2022

Oulun kaupungilla on paikallisesti rajattu lakon ulkopuolelle välttämättömät palvelut hyvinvointipalveluissa seuraavat kohteet:

·        Ympärivuorokautiset yksiköt kehitysvammaisten ja ikäihmisten palvelualueella.
·        Kotiin annettavat kehitysvammaisten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä päihdekuntoutujien palvelut (Liikkuva ohjaajapalvelu) 9 resurssia.
·        Kotihoidon välttämättömät palvelut ja kotisairaanhoito.
·        Ikäihmisten palveluohjaus 12 resurssia.
·        Kotikuntoutus 4 resurssia.
·        Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut (yökotihoito, etäkotihoito, turvapalvelut, optimointi, resurssipooli, kotiutustiimi) sekä ikäihmisten tuettu asuminen.
·        Kierrätyskeskus
·        Työllistetyt


Työnantaja järjestää työn normaali työsuunnittelun mukaisesti kohteissa, joissa on annettu lakkorajaneuvotteluissa resurssi. Lakko ei ole perusteltu syy muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa. Työn sisällön järjesteleminen on mahdollista työtaistelun aikana annettujen resurssien puitteissa, koska kysymyksessä on supistettu toiminta.

Tarvittaessa työnantaja voi anoa erikseen AVI:lta hätätyölupaa. Tästä konsultoidaan pääluottamusmiehiä ja AVI myöntää tai hylkää hätätyöluvan. Työnantaja tiedottaa, mikäli lupa myönnetään.

Työnantajan vastuulla on järjestää palvelut lakon aikana, sinun ei tarvitse työntekijänä huolehtia siitä
Oulun kaupunkia koskeva työtaisteluilmoitus on laaja JHL:n osalta. Muiden ammattiliittojen osalta hyvinvointipalvelujen tehtävät eivät ole lakossa!

Lakkoavustus haetaan vasta lakon jälkeen omajhl palvelussa. Huolehdithan, että yhteystietosi on oikein. JHL yhdistysten osalta lakkoavustuksissa avustetaan tarvittaessa ja mahdolliset ongelmat ratkaistaan alkaen 10.5.2022. JHL keskusliitto tilittää lakkoavustuksia joka viikko.


Miten toimin lakkotilanteessa:
https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/lakkoon-varautuminen-ja-lakossa-oleminen/

Seuraa myös JHL paikallisten yhdistysten kotisivuja: www.jhl024.fi sekä https://oulu379.jhlyhdistys.fi/


JHL pääluottamusmiehet
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry

Markus Lepinoja                                                  Kirsi Särkelä
044 703 1226                                                         044 703 1227
markus.lepinoja@ouka.fi                                   kirsi.sarkela@ouka.fi