JHL ylityö ja vuoronvaihtokielto 21.3 – 27.3.2022

18.3.2022

JHL pääluottamusmiehet, Oulun kaupunki                                                          TIEDOTE        18.3.2022

 JHL ylityö ja vuoronvaihtokielto 21.3 – 27.3.2022

 Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO julistavat kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkaa maanantaina 21.3.2022 ja on voimassa sunnuntaihin 27.3.2022 saakka. Kiellolla järjestöt haluavat vauhdittaa viime maanantaina keskeytyneitä neuvotteluja.

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 21.3.2022 kello 00.01 ja päättyy sunnuntaina 27.3.2022 kello 23.59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: KVTES, TTES, OVTES, TS ja SOTE.

Oulun kunta-alan yhteisjärjestön pääluottamusmiehet huomauttavat, että esimerkiksi paikallinen sopimus sisäisestä keikkatyöstä Oulun kaupungilla Hyvinvointipalveluissa on sopimuksen mukaan suoraan ylityötä. Tämän vuoksi pääluottamusmiehet pyytävät pidättäytymään keikkatyön tekemisestä ylityökiellon ajan.

 Mikäli työskentelet sellaisessa tehtävässä, jossa kysymys on henkeen ja terveyteen kohdentuvasta uhasta, työnantaja voi määrätä sinut ylityömääräyksellä töihin ja/tai jatkamaan työvuoroasi. Vaadi työnantajalta tässä tapauksessa kirjallinen määräys ja selkeät perustelut, miksi ylityömääräys annetaan sekä mitä sen tekemättä jättäminen aiheuttaa. Tämä koskettaa välittömän vaaran tilanteita ja työtehtäviä, mitä ei voida siirtää myöhemmin tehtäväksi.

 Olemme ilmoittaneet työnantajalle 3.3.2022 ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle rajattavista tehtävistä, joita määräys ei koske: Oulun Vesi - käytönvalvoja puhtaan veden osa, perhepäivähoitajat - omassa kodissa työskentelevät sekä kolmiperhepäivähoitajat – perheissä työskentelevät. Lisäksi Infra liikelaitoksen osalta ulos on rajattu Tulvatorjunta ja liukkauden torjunta.

Viranhaltijat ovat rajattu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle myös.

Työnantaja ei saa painostaa tai uhata työntekijää millään perusteella eikä myöskään tiedustella järjestäytymistäsi. Mikäli havaitset epäasiallista käytöstä tai muuta uhkaa, ilmoita välittömästi JHL pääluottamusmiehille asiasta.

 JHL:n verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa asiasta ja voit halutessasi kysyä lisää luottamusmiehiltä ja pääluottamusmiehiltä. Tutustukaa alla oleviin linkkeihin huolella;

https://www.jhl.fi/2022/03/14/kunta-alalle-uusi-ylityo-ja-vuoronvaihtokielto-jhln-jasen-toimi-nain/

https://www.jhl.fi/2022/03/02/kunta-alan-jhllainen-toimi-nain-ylityo-ja-vuoronvaihtokiellon-aikana/

 https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto/

 https://www.jhl.fi/ukk-aihe/tyotaistelut-lakot/

Seuraa myös JHL yhdistysten kotisivuja: www.jhl024.fi sekä https://oulu379.jhlyhdistys.fi/

JHL pääluottamusmiehet
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry

Markus Lepinoja                                                 Kirsi Särkelä
044 703 1226                                                        044 703 1227
markus.lepinoja@ouka.fi                                  kirsi.sarkela@ouka.fi