JHL Oulun kaupungin pääluottamusmiehet tiedottavat: Tartuntatautilaki 48 § ja koronarokotus

2.2.2022

Pääluottamusmiehet kannustavat jäseniään tutustumaan JHL ammattiliiton sivuilla jäsenille tarkoitettuun sivustoon.
JHL: n sivuilta löydät vastauksia useimpiin esille tulleisiin kysymyksiin tartuntatautilaista ja rokotusvelvoitteesta (alla linkki)
https://www.jhl.fi/tyoelama/ammattialat/sosiaali-ja-terveyspalveluala/tartuntatautilaki/

Ensisijaisesti lähiesimiehen tehtävä on vastata asiaan liittyviin kysymyksiin.
Seuraattehan työantajan oheistusta AKKUNA: sta.

Tartuntatautilakiin on tehty väliaikainen lisäys 48 a §, joka koskee koronasuojaa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäys on voimassa 1.1. - 31.12.2022.

Tartuntatautilain 48 a §:ää saa soveltaa vain säännöksessä mainituissa sosiaali – ja terveydenhuollon palveluissa, ei millään muilla toimialoilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissakin vain niissä tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Työnantajan on tehtävä arviointi, mitkä tehtävät kuuluvat säännöksen soveltamisen piiriin, tapaus- ja henkilökohtaisesti ja arvion on perustuttava lääketieteeseen.

Eli ei ole mahdollista tehdä vaikkapa kunta- tai sairaanhoitopiirikohtaista päätöstä, jonka mukaan kaikkia siellä työskenteleviä koskisi tämä säännös.

Jos ko. työpaikassa työskentelee henkilöitä, jotka eivät ole missään tekemisissä em. riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden/potilaiden kanssa eivätkä sillä tavalla tekemisissä em. henkilöiden hoitoon osallistuvien kanssa, että syntyisi tartuntariski, ei säännöstä voi heihin soveltaa.

Tartuntatautilain 48 a § velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestävää ja tuottavaa julkista ja yksityistä toimijaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan laajasti kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, sekä julkisia että yksityisiä palvelujentuottajia.

Säännös koskee myös asiakkaan tai potilaan kotona tarjottavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, kuten kotihoitoa ja henkilökohtaista apua.

Rokotussuojaa koskeva velvollisuus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka suorittavat sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtäviä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Tartuntatautilain 48 a § EI koske varhaiskasvatusta eikä muutakaan sivistystoimen alle menevää toimintaa.

Mikäli et löytänyt vastausta JHL: n sivuilta, niin voit laittaa kysymyksesi sähköpostilla allekirjoittaneille.

 

Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry

Kirsi Särkelä                                                           Markus Lepinoja
pääluottamusmies                                                pääluottamusmies
kirsi.sarkela@ouka.fi                                           markus.lepinoja@ouka.fi
p. 044-703 1227                                                    p. 044-703 1226