JHL: Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden kertakorvauksen maksaminen (400€) työntekijälle

21.4.2022

TIEDOTE
21.4.2022

JHL: Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden kertakorvauksen maksaminen (400€) työntekijälle.

Olemme saaneet useita yhteydenottoja hyvinvointipalveluiden kertakorvauksen maksamiseen ja henkilöstön palkitsemiseen liittyen. Olette osa nostaneet esille kokemaanne eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuuttaa lähiesimiesten tekemistä esityksistä palkitsemisten osalta.

 Mikäli ette ole saanut koronakorvausta (400€) ja haluatte selvittää asiaa, ilmoittakaa täydelliset yhteystietonne, mahdollinen tehty oikaisuvaatimus (mikäli sellaista ei ole, tehkää lyhyt perustelu miksi olisitte oikeutettu), yksikkönne ja nimikkeenne

JHL:n pääluottamusmiehelle markus.lepinoja@ouka.fi

JHL:n pääluottamusmiehet ovat lähettäneet kannanottoja Oulun kaupunginhallitukselle asiasta ja vaatien oikaisua kriteereihin sekä oikeudenmukaisuutta korvauksen kohdentamiseen. Korostamme teidän perustelunne merkitystä erityisesti niissä tapauksissa, jossa osa on saanut ja osa ei samassa yksikössä.

Viemme asiaa paikallisneuvottelun kautta eteenpäin edelleen keskustasolle asian selvittämiseksi. Keskusneuvotteluja varten asia täytyy yksilöidä henkilöittäin, minkä vuoksi tarvitsemme yllä pyydettyjä tietoja sekä suostumuksen asian hoitamiseksi.

Pyydämme pikaisesti yhteydenottoja sähköpostiin 29.4.2022 klo 24.00 mennessä!


JHL pääluottamusmiehet
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry                                                                                          

Markus Lepinoja                                                  Kirsi Särkelä
markus.lepinoja@ouka.fi                                    kirsi.sarkela@ouka.fi