JHL:N JÄSENTEN POLIITTINEN MIELENILMAUS TO 1.2.2024 OULUN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA

22.1.2024

Tiedote      22.1.2024

JHL:N JÄSENET OULUN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA

JHL: N POLIITTINEN MIELENILMAUS TO 1.2.2024

JHL on tehnyt liittotasolla päätöksen poliittisesta mielenilmauksesta.

Kaikki JHL:n työsuhteiset jäsenet voivat osallistua torstaina 1.2.2024 kello 11.00–15.00 järjestettävään mielenilmaukseen poistumalla työpaikaltaan.

Virkasuhteinen ei voi osallistua työajalla poliittiseen mielenilmaisuun.

Mielenilmaus on laillinen ja sinulla on oikeus osallistua siihen. Perustuslaki takaa kansalaisille oikeuden ilmaista mieltä ja järjestäytyä ammatillisesti. Mielenilmaisuoikeus on työntekijän oikeus, joka on turvattu perustuslailla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Jokainen päättää itse omasta osallistumisestaan.

Mielenilmaisu ei kohdistu työehtosopimuksiin, vaan toimenpiteellä vaikutetaan poliittisiin päätöksentekijöihin. JHL vaatii, että hallitus peruu sosiaaliturvan leikkaukset ja aikeensa heikentää työelämän ehtoja. Me vaadimme aitoa neuvottelua ja yhdessä sopimista.

Työnantajasi ei voi estää sinua osallistumasta, eikä rangaista osallistumisen perusteella. On kohteliasta ilmoittaa työnantajalle osallistumisesta mielenilmaukseen viikon 4 aikana.

Työt on aloitettava ja työhön on palattava mielenilmauksen jälkeen työvuoroluettelon mukaisesti. Lupaa ei tarvitse kysyä, mutta sinun on ilmoitettava työnantajalle poistuessasi ja palatessasi työpaikallesi. Sinun on huolehdittava normaaleista työn lopettamistöistä.

Työnantaja voi pidättää palkan poissaolon ajalta. Vapaapäivät ja liukumat kannattaa hyödyntää. Liitto ei maksa ansionmenetyksiä.

Lisätietoja liiton sivuilta: https://www.jhl.fi/uutiset/stop-nyt-mielenosoituksella-vastustetaan-hallituksen-tyoelamaheikennyksia/


Oulussa 22.1.2024

JHL: n Oulun kaupungin pääluottamusmiehet

Kirsi Särkelä                                 Kim Ahonen
pääluottamusmies, JHL           pääluottamusmies, JHL 
kirsi.sarkela@ouka.fi                kim.ahonen@ouka.fi
p. 044 703 1227                         p. 044 703 1226