JHL: Kunta – alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4.2022 00.01 alkaen.

13.4.2022

TIEDOTE 13.4.2022

JHL: Kunta – alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4.2022 00.01 alkaen.

JHL hallitus on päättänyt JYTY: n ja JUKO: n kanssa julistaa neljännen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi ja sen päättymisestä tiedotetaan erikseen. 

Koskee sinua JHL:n jäsen, mikäli työskentelet jollakin seuraavista sopimusaloista:
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE

Ylityökiellon voimassaoloaikana tehdään vain normaalia työaikaa. Vuoronvaihtokiellon aikana noudatetaan vahvistettua työvuoroluetteloa. Ylityökiellon aikana JHL:n jäsenet eivät tee ylitöitä eivätkä kerrytä liukumia. Ylityökiellon aikana JHL:n jäsenet eivät myöskään tee päivystystä tai matkustusta, mikäli päivystyksen aikana työn tekeminen tai työajan ulkopuolella tapahtuva matkustus muodostuu ylityöksi.

Kiellon ulkopuolelle rajattu:
Kunta- alan sopimusten viranhaltijat, omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat sekä lasten/lapsen kodissa työskentelevät kolmiperhepäivähoitajat ja työllistetyt. 

JHL: n rajauksien lisäksi, pääluottamusmiehet ovat ilmoittaneet työnantajalle paikallisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle rajattavista tehtävistä, joita ovat: Oulun Vesi – liikelaitos, käytönvalvojat.

Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle. Kiellon ulkopuolelle on asetettu sellaiset työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi yleistä turvallisuutta tai vaarantaisi omaisuuden turvaamista, eikä niitä ole mahdollista siirtää myöhemmin tehtäväksi. Työnantaja voi määrätä sinut kirjallisella ylityömääräyksellä töihin ja/tai jatkamaan työvuoroasi. Vaadi työnantajalta kirjallinen ylityömääräys ja yksilöidyt selkeät perustelut, miksi ylityömääräys tai vuoronvaihtomääräys annetaan. Toimita ylityömääräys pääluottamusmiehille. 

Paikallinen sopimus (SOTE) sisäisestä keikkatyöstä hyvinvointipalveluissa on sopimuksen mukaan suoraan ylityötä. Tämän vuoksi pääluottamusmiehet pyytävät pidättäytymään keikkatyön tekemisestä ylityökiellon ajan.

Työnantaja ei saa painostaa tai uhata työntekijää millään perusteella eikä tiedustella järjestäytymistäsi (kuulutko ammattiliittoon vai et). Mikäli havaitset epäasiallista käytöstä, painostusta tai uhkaa, ilmoita välittömästi asiasta luottamusmiehille ja pääluottamusmiehille.

Lisää tietoa JHL:n verkkosivuilta
https://www.jhl.fi/ukk-aihe/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto/
https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto/ 

Paikallisten JHL yhdistysten kotisivuja: www.jhl024.fi sekä https://oulu379.jhlyhdistys.fi/


JHL pääluottamusmiehet
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry

Markus Lepinoja                                                 Kirsi Särkelä
044 703 1226                                                         044 703 1227
markus.lepinoja@ouka.fi                                   kirsi.sarkela@ouka.fi