JHL, JYTY ja JUKO: n lakkovaroitus ajalle 6. – 7.4.2022

24.3.2022

JHL pääluottamusmiehet, Oulun kaupunki

TIEDOTE 
23.3.2022

JHL, JYTY ja JUKO: n lakkovaroitus ajalle 6. – 7.4.2022       

Ammattiliittosi JHL on asettanut työt lakkoon.
Jäsen noudata ammattiliittosi antamia ohjeita.

Tarkista ja kysy epäselvissä tilanteissa neuvoa luottamusmieheltä tai pääluottamusmiehiltä.

JHL, JYTY ja Juko ovat käyneet lakkorajaneuvottelut työantajan kanssa 23.3. ja työantaja tiedottaa paikallisesti lakon ulkopuolelle rajattavista tehtävistä.
Tarvittaessa työnantaja voi anoa työlupaa ammattiliitto JHL: n lakkotoimikunnalta.
Pääluottamusmiehet arvioivat työluvat ennen kuin se lähetetään JHL: n lakkotoimikunnan käsittelyyn Helsinkiin. Tarkista JHL: n työluvan saaminen pääluottamusmieheltäsi.

Sinun ei tarvitse kertoa työnantajalle järjestäytymisestäsi tai aiotko osallistua lakkoon, vaikka työnantaja sitä kysyisi.
-        Suomen perustuslaki 13 § 2 mom.  – yhdistymisvapaus
-        ILO: n kansainvälinen sopimus nro 87 – ammatillinen järjestäytymisvapaus
-        Työsopimuslaki LUKU 13 § 1 – yhdistymisvapaus

VUOSILOMA ja LAKKO
Jos vuosiloma on alkanut ennen lakkoa, loma jatkuu lakosta huolimatta.
Työntekijä on siis vuosilomalla ei lakossa tältä ajalta työnantajan tulee maksaa palkkaa normaalisti.

Jos lakko alkaa ennen vahvistetun vuosiloman alkamista, peruuntuu vuosiloma automaattisesti.
Työnantaja on velvollinen antamaan peruuntuneen vuosiloman myöhemmin. - https://www.jhl.fi/kysymys/miten-lakko-vaikuttaa-vuosilomaani/

Liitto asettaa lakkoon asianomaisen työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisia työtehtäviä riippumatta siitä kuka niitä tekee. Lakon aikana ei tehdä etätyötä.

Viranhaltijat ovat lakossa, mikäli toisin ei ole paikallisesti sovittu lakkorajoilla työtehtävien osalta
Työnantajan vastuulla on järjestää palvelut lakon aikana, sinun ei tarvitse työntekijänä huolehtia siitä

Ilmoita välittömästi luottamusmiehelle tai pääluottamusmiehelle mikäli työantaja:
-        Kysyy sinulta, että tuletko töihin lakkopäivänä vai et
-        painostaa ja/ tai uhkaillee sinua tekemään lakon alaista työtä, esim. rangaistuksen uhalla
-        käyttäytyy epäasiallisesti tai hyökkäävästi
-        Lakossa ovat työt, lakon alaista työtä ei tehdä

 

Miten toimin lakkotilanteessa:
https://www.jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/lakkoon-varautuminen-ja-lakossa-oleminen/
Seuraa myös JHL paikallisten yhdistysten kotisivuja: www.jhl024.fi sekä https://oulu379.jhlyhdistys.fi/


JHL pääluottamusmiehet
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry

Markus Lepinoja                                                  Kirsi Särkelä
044 703 1226                                                          044 703 1227
markus.lepinoja@ouka.fi                                    kirsi.sarkela@ouka.fi