Hyvinvointipalveluiden kertakorvauksen (400 €) maksaminen työntekijöille

23.2.2022

TIEDOTE   22.02.2022

JHL pääluottamusmiehet, Oulun kaupunki

Hyvinvointipalveluiden kertakorvauksen (400 €) maksaminen työntekijöille                 

Olemme saaneet useita yhteydenottoja hyvinvointipalveluiden kertakorvauksen maksamiseen ja henkilöstön palkitsemiseen
liittyen. Olette osa nostaneet esille kokemaanne eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuuttaa lähiesimiesten tekemistä esityksistä palkitsemisten osalta.

Kiitos, konkreettisesti esille tuoduista toteutettujen päätöksien epäkohdista ja omista perusteluistanne. 

Olemme samaa mieltä siitä, että toteutetut päätökset vaativat tarkastelua työantajan kanssa, työantajan esityksistä ja niiden perusteista. Käytännössä tehdyissä esityksissä on ristiriitaa hyvinvointipalvelualueen sisällä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan 20.12.2021 esittelytekstistä:

” …SOTE-alan henkilöstö on joutunut eturintamassa ottamaan vastaan kaikkein voimakkaimman iskun koronavirukseen sairastuneiden hoitamisesta, taudin testaamisesta, jäljittämisestä ja rokottamisesta.”

”Korona-aikana erityisesti sote- alan henkilöstöä on kuormittaneet mm. jatkuvasti vaihtuvat työtehtävät ( siirrot koronatöihin, yksiköiden uudelleenjärjestelyt), venyminen ylimääräisille työvuoroille ja työvuorojen jatkuminen, jatkuva ylimääräinen suojautuminen (tunneittain, päivittäin), pelko tartunnasta ja tarttuvuudesta, epävarmuus tulevasta, jatkuvasti vaihtuvat ohjeet ja niiden seuranta jne.”

”Osa henkilöstöä’ on kohdannut Covid19- viruksen omakohtaisesti eturintamassa, jopa itse sairastuen ja osa on välillisesti joutunut tukemaan eturintaman työntekijöitä.”

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtoryhmä teki esityksen koronapalkitsemisesta.

Työantaja on valmistellut yksipuolisesti palkitsemisen tarkemmat kriteerit tehdyn päätöksen jälkeen.

Asia otetaan keskusteluun jo tällä viikolla työantajan kanssa uudestaan ja vaadimme tarkastelemaan vielä koko hyvinvointipalvelualueiden osalta, edellyttäen oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua henkilöstön osalta. Työantajan on todennut julkisesti, että mikäli virheitä päätöksissä on syntynyt, niin ne pitää korjata.

 
Sosiaali – ja terveysala

JHL pääluottamusmiehet
Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry                                                            

Markus Lepinoja                                                  Kirsi Särkelä
044 703 1226                                                          044 703 1227
markus.lepinoja@ouka.fi                                    kirsi.sarkela@ouka.fi