Oulun kaupungin kunta-alan yhteisjärjestön JHL:n pääluottamusmiehet tiedottavat 1.4.2020

1.4.2020

Oulun kaupungin kunta-alan yhteisjärjestön JHL:n pääluottamusmiehet tiedottavat


Tiedote 1.4.2020

Tietoa menneillä olevista YT neuvotteluista Oulun kaupungilla:
 

Oulun kaupungissa on menneillään YT – neuvotteluja Sivistys- ja kulttuuripalveluissa, Tilapalvelut liikelaitoksessa sekä Konsernihallinnossa.

Tällä päivämäärällä Oulun kaupungilla ei ole yhtään lomautusta vielä tehty, vaan kysymys on työnteon ja palkanmaksun keskeytymisistä. 

Palkanmaksun keskeytyksessä työnantaja maksaa palkan 14pv ajalta ja näissä ilmoituksissa on päivämääräkohtaisia eroja työntekijöillä. Työantajan on annettava kirjallisesti tiedoksianto joko sähköpostin liitteenä tai kirjeitse tästä keskeytyksestä.

Pidä tuo ilmoitus tallessa, koska se tarvitaan TE – Toimistoon lausuntoa varten. Te -toimisto antaa lausunnon siitä, että onko kysymyksessä lomautuksen kaltainen tilanne. Oman liiton työttömyyskassa päättää ansiosidonnaisen päivärahan maksusta tämän perusteella. Huomioi, että sinun kannattaa ilmoittautua TE -Toimistoon jo tuon 14 päivän aikana.

Voit oman harkintasi mukaan käyttää käytettävissä olevia vuosilomia ja säästövapaita tästä sopien esimiehen kanssa. Tämä pidentää palkanmaksun keskeytyksen alkamisajankohtaa, koska vuosiloma on palkallista aikaa. JHL ei suosittele palkatonta työlomaa tai virkavapaata, koska tällöin et voi olla työnhakijana eikä sitä kautta ole oikeutta päivärahaan.


Oulun kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry pääluottamusmiehet:

Markus Lepinoja                      Kirsi Särkelä

044 703 1226                           044 703 1227

markus.lepinoja@ouka.fi         kirsi.sarkela@ouka.fi

 

Pääluottamusmiehet ovat tilanteen johdosta hyvin paljon kiinni neuvotteluissa, joten suosittelemme laittamaan ensisijaisesti sähköpostia, mikäli edunvalvontaan on kysymyksiä.

TUTUSTU ENSIN ALLA OLEVIIN LINKKEIHIN, JOISTA YLEISIMMÄT VASTAUKSET LÖYTYVÄT.


Oulun kaupungin ja Oulun kaupungin liikelaitosten työntekijöille löytyy infoa alla olevista linkeistä:


Oulun kaupungin AKKUNASTA
https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/Henkilostolle/korona/Sivut/Korona.aspx
 

Koronaviruksen vaikutukset Oulun kaupungin työntekijöiden palvelusuhteisiin:
https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/Henkilostolle/korona/Sivut/Koronaviruksen%20johdosta%20aiheutuvat%20vaikutukset%20palvelussuhteisiin.aspx


Oulun kaupungin toimialojen ohjeistukset ja linjaukset:
https://uusiakkuna.oulunkaupunki.fi/Henkilostolle/korona/Sivut/Toimialojen-ohjeistukset-ja-linjaukset.aspx


Lisäksi jäsenistölle löytyy laajasti tietoa JHL:n verkkosivuilta.

JHL: n sivut
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/koronaviruksen-leviamisen-vaikutukset-tyohon

 

JHL: Työttömyyskassa info:
https://tyottomyyskassa.jhl.fi/estyiko-tyontekosi-koronaviruksen-takia/

 

Mikäli tarvitset henkilökohtaisesti apua työttömyysturvaan liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä oman yhdistyksesi toimistotyöntekijään:

JHL 024                                     JHL 379                                           HOX! Seuraa aktiivisesti yhdistysten
p. 044 972 5832                         p. 044 988 3794                               kotisivuja ajankohtaisista asioista!
jhlry024@outlook.com               jhlry379@gmail.com

Ma -To 8-16                               Ma – To 8.30 – 16